Bàn phím QWERTY cho máy PS4

390.000₫ 690.000₫

Giới thiệu sản phẩm Bàn phím QWERTY cho máy PS4

Bàn phím QWERTY cho máy PS4.Bàn phím QWERTY cho máy Bàn phím gắn liền vào tay PS4
Kết nối Bluetooth
Pin tích hợp lâu
Dùng bàn phim để chat,SMS khi chơi game
Bàn phím QWERTY dùng cho duyệt WEB,xem Youtube một cách đễ dàng
Cài đặt đơn giản
- Bàn phím gắn liền vào tay PS4.
- Kết nối Bluetooth.
- Pin tích hợp lâu.
- Dùng bàn phim để chat,SMS khi chơi game.
- Bàn phím QWERTY dùng cho duyệt WEB,xem Youtube một cách đễ dàng.
- Cài đặt đơn giản .

Các tính năng
1 điều hành điện áp: DC: 3.7V
2 điều hành hiện tại